தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – பிரித்தானியா – ஆரம்ப நிகழ்வுகள்

விண்ணிலும் மண்ணிலும் போராடி கடலிலும் கரையிலும் களமாடி விளைநிலத்துக்காக வித்தாகிப் போன புனிதர்களை நினைவுகூர்ந்து ஒன்றாக அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் நாள் நவம்பர் 27.தமிழீழ விடுதலைக்காக தம்முயிரை அர்ப்பணம் செய்த மாவீரர்களுக்கான உயரிய நாள் இது.

பிரித்தானியாவில் எக்ஸல் மண்டபத்தில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் ஆரம்ப நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு