தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – பிரித்தானியா – ஈகைச்சுடரேற்றல்

பிரித்தானியாவில் எக்ஸல் மண்டபத்தில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் ஈகைச்சுடரேற்றும் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு