தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் – 2016 – தேசியக் கொடியேற்றல் நிகழ்வு

விண்ணிலும் மண்ணிலும் போராடி கடலிலும் கரையிலும் களமாடி விளைநிலத்துக்காக வித்தாகிப் போன புனிதர்களை நினைவுகூர்ந்து ஒன்றாக அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் நாள் நவம்பர் 27.தமிழீழ விடுதலைக்காக தம்முயிரை அர்ப்பணம் செய்த மாவீரர்களுக்கான உயரிய நாள் இது.

தேசிய மாவீரர் நாள் 2016 பிரித்தானியாவில் ஸ்டாட்போர்ட நகரில் ஒலிம்பிக் பார்க்கில் நடைபெற்று வருகின்றது.

பிரித்தானியா கொடியினை இளையோர் அமைப்பின் பொறுப்பாளர் சஞ்சு வசிகணேசன் அவர்கள் ஏற்றி வைத்தார் . தொடர்ந்து தமிழீழ தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டது தமிழீழ தேசிய கொடியினை அனைத்துலக செயலக பொறுப்பாளர் பொ.மகேஸ்வரன் அவர்கள் ஏற்றி வைத்தார்.

tcc_kodi (1)

tcc_kodi (2)

tcc_kodi (3)

tcc_kodi (5)

tcc_kodi (6)

tcc_kodi (7)

tcc_kodi (8)

tcc_kodi (9)

tcc_kodi (10)

tcc_kodi (11)

tcc_kodi (12)

tcc_kodi (14)

tcc_kodi (15)

tcc_kodi (17)

 

 

tcc_kodi (22)

tcc_kodi (23)

tcc_kodi (24)

tcc_kodi (27)

tcc_kodi (28)

tcc_kodi (29)

tcc_kodi (30)

tcc_kodi (31)

tcc_kodi (32)

tcc_kodi (33)

tcc_kodi (34)

tcc_kodi (35)

tcc_kodi (36)

tcc_kodi (37)

tcc_kodi (38)

tcc_kodi (38)

tcc_kodi (37)

tcc_kodi (36)

IMG_4268 (Copy)

 

 

 

 

IMG_4279 (Copy)

IMG_4271 (Copy)

 

 

 

 

 

IMG_4264 (Copy)

tcc_kodi (39)

tcc_kodi (40)

tcc_kodi (41)

tcc_kodi (42)

tcc_kodi (44)

tcc_kodi (45)

tcc_kodi (46)

tcc_kodi (47)

tcc_kodi (48)

tcc_kodi (49)

tcc_kodi (50)

tcc_kodi (51)

tcc_kodi (52)

tcc_Kodi (5)

tcc_Kodi (3)

tcc_Kodi (47)

tcc_Kodi (40)

tcc_Kodi (38)

tcc_Kodi (36)

tcc_Kodi (35)

tcc_Kodi (34)

tcc_Kodi (33)

tcc_Kodi (32)

tcc_Kodi (31)

tcc_Kodi (30)

tcc_Kodi (29)

tcc_Kodi (25)

tcc_Kodi (24)

tcc_Kodi (23)

tcc_Kodi (22)

tcc_Kodi (21)

tcc_Kodi (20)

tcc_Kodi (19)

tcc_Kodi (18)

tcc_Kodi (17)

tcc_Kodi (15)

tcc_Kodi (13)

tcc_Kodi (12)

tcc_Kodi (10)

tcc_Kodi (9)

tcc_Kodi (8)

tcc_Kodi (7)

tccuk (13)

tccuk (12)

tccuk (11)

tccuk (10)

tccuk (9)

tccuk (6)

tccuk (4)

tccuk (3)

tccuk (2)

tccuk (1)

BAB_0533 (Copy)