Home / அறிவித்தல்கள் / தேசிய மாவீரர் நாள் 2015 – காணொளிகள்

தேசிய மாவீரர் நாள் 2015 – காணொளிகள்

 

லண்டனில் நடைபெற்ற தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வில் மண்டபத்தினர் நடந்துகொண்ட விதத்தினால் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட வலிகள் பற்றி தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் சார்பாக திரு சிவந்தன் ஆற்றிய உரை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *