யாழ். கோப்பாய் துயிலும் இல்லத்தில் மாவீரர் நினைவுகூரல் நிகழ்வுகள்

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் துயிலும் இல்லத்தில் இன்று நடைபெற்ற மாவீரர் தின நினைவுகூரல் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு