யாழ். பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வுகள்

தடைகள் விதிக்கப்பட்டு மாணவர்களை பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள் நுழைய விடாமல் தடுக்கப்பட் நிலையில் மாவீரர்களுக்கு மாணவர்களால் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.