Home / பாடல்கள் / ஒலிப் பேழைகள் / வல்லமை தரும் மாவீரம்

வல்லமை தரும் மாவீரம்

  • இறுவெட்டு:- வல்லமை தரும் மாவீரம்
  • வெளியீடு:- வெளியீட்டுப்பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.
  • இது எம் தமிழீழத்தில் 2009ம் ஆண்டு இறுதியாய் போராளிகள், இசைக் கலைஞர்களால் உருவாக்கபட்ட கானப்பதிவு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *