வல்லமை தரும் மாவீரம்

  • இறுவெட்டு:- வல்லமை தரும் மாவீரம்
  • வெளியீடு:- வெளியீட்டுப்பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.
  • இது எம் தமிழீழத்தில் 2009ம் ஆண்டு இறுதியாய் போராளிகள், இசைக் கலைஞர்களால் உருவாக்கபட்ட கானப்பதிவு.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]