புகைப்படங்கள்

தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் 2004

பிரித்தானியாவில் நடைபெற்றி மாவீரர் நாள் 2004 நிகழ்வுகளின் புகைப்படத் தொகுப்பு

தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் 2003

பிரித்தானியாவில் நடைபெற்ற தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் 2003 நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்களின் தொகுப்பு

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2017

தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் 2017