தமிழ்த் தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வு நடைபெறும் மண்டபத்திற்கு வரும் பயணப் பாதைகள் மற்றும் வாகனத் தரிப்பிட வசதிகள்

ஒலிம்பிக் பார்க்கில் நடைபெறவுள்ள தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளுக்கு வருகை தரும் உறவுகளே உங்களுக்கான பயணப் பாதைகள் மற்றும் வாகனத் தரிப்பிட வசதிகள் வருமாறு

நடைபெறும் இடம்
Queen Elizabeth Olympic Park
Carpenter’s Road
London
E20 2ZQ

பொதுப்போக்குவரத்து

புகையிரதம்

 • Nearest Station – Stratford Internqtional Stqtion
 • Docklands Light Railway (DLR)
 • Jubilee and Central lines
 • National Rail services operated by Greater Anglia and c2c
 • London Overground services

பேருந்து

 • 25 from Oxford Street to Ilford
 • 69 from Canning Town to Walthamstow
 • 86 from Romford to Stratford
 • 97 from Chingford to Stratford
 • 104 Manor Park to Stratford
 • 108 from Lewisham to Stratford
 • 158 from Chingford Mount to Stratford
 • 238 from Barking to Stratford
 • 241 from Prince Regent to Stratford
 • 257 from Walthamstow to Stratford
 • 262 from Becton to Stratford
 • 276 from Stoke Newington to Newham University Hospital
 • 308 from Clapton to Wanstead
 • 339 from Leytonstone to Shadwell
 • 425 from Clapton to Stratford
 • 473 from North Woolwich to Stratford
 • D8 from Crossharbour to Stratford International