தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் - 2021

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2021 – பிரித்தானியா – எழுச்சி நிகழ்வுகள்

விடுதலைக்காய் களமாடி விதையான மாவீரர்களை வணங்கி உறுதி எடுக்கும் நாள் தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள். வழமை போன்று பிரித்தானியாவில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினால் எக்ஸல் மண்டபத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்க்கான தமிழீழ...
2020-eve

தமிழீழ எழுச்சி பாடல்கள்

தேசிய மாவீரர் நாள் - 2018 - பிரித்தானியா

தேசிய மாவீரர் நாள் - காணொளிகள்

தேசிய மாவீரர் நாள் - 2019 - பிரித்தானியா

அறிவித்தல்கள்

மாவீரர் எழுச்சி நாளின் நிகழ்வுகளும் நடைமுறை ஒழுங்குகளும்

மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் நடைபெறவேண்டிய ஒழுங்கு விதி முறைகள் இதய கோவிலில் பூசிக்கப்பட வேண்டியவர்கள்! மாவீரர்கள் காலத்தால் சாவதில்லை, அவர்கள் காலத்தை உருவாகிப்பவர்கள். -தமிழீழ தேசிய தலைவர் எமது வீர விடுதலை வரலாறு இந்த மாவீரர்களின்...

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2020 – பிரித்தானியா

வணக்கம் இன்று உலகில் பரவி வரும் கொல்லுயிரி (COVID 19) பிரித்தானியாவிலும் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருவது நீங்கள் அறிந்ததே. அதன் விளைவாக பிரித்தானிய அரசின் சட்ட விதிகளுக்கமைய இந்த வருடம் எம் புனிதர்களைப்...

தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 – ஸ்காட்லாந்து

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 காலம் - நவம்பர் 27 புதன்கிழமை நேரம் - 11.00 மணிக்கு நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகும் நடைபெறும் இடம் THE WOODSIDE HALL 36, GLENFARG STREET, GLASGOW, G20 7QF SCOTLAND

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2017