உதயம்

  • இறுவெட்டு:- உதயம்
  • உருவாக்கம்:- போராளிகள் மற்றும் கலைஞர்களின் கூட்டு முயற்சியில் நிதர்சனத்தின் எட்டாவது வெளியீடாக மலர்கின்றது.
  • வெளியீடு:- கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.