கிளிநொச்சி – கனகபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் நடைபெற்ற நினைவெழுச்சி நாள் நிகழ்வுகள்

கிளிநொச்சி – கனகபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் நடைபெற்ற நினைவெழுச்சி நாள் நிகழ்வுகள்