தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் – பிரித்தானியா – எழுச்சி நிகழ்வுகள்

பிரித்தானியாவில் எக்ஸல் மண்டபத்தில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் எழுச்சி நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு