திலீபனின் கீதாஞ்சலி

  • இறுவெட்டு: திலீபனின் கீதாஞ்சலி
  • உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.
  • வெளியீடு: தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.