தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்

tholaithura-viduthalach-suvadikal

  • இறுவெட்டு : தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்
  • இசை : தமிழீழ இசைக்கலைஞர்கள்
  • பாடல் வரிகள் : கப்டன் கஜன் அவர்களின் ஐந்து பாடல்களும் மற்றும் தாயகக் கவிஞர்களின் ஏனைய பாடல்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன
  • பாடியவர்கள் : தமிழீழ கலைஞர்கள்.
  • வெளியீடு : பிரான்ஸ் கலை பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]